กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

15 Mar 2022
464
 

 

คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

 
 

คู่มือการใช้งานระบบ Smart EIA Plus

คู่มือการใช้งานระบบ EIA

คู่มือการใช้งานระบบ Monitor

คู่มือการใช้งานระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ

หมายเหตุ :

รับชมคลิปวีดีโอย้อนหลัง “การอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus”  คลิก

ศึกษาขั้นตอนการจัดการสิทธิผู้ใช้งาน คลิก

แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ EIA

แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ Monitor

แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 
Photos and Videos
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

14